Főoldal E-mail

2022. november havi programok

2022.11.30.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - BÉKE itt és most ? Hogyan?

November 3 0 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — B É K E  i t t  é s  m o s t ?  H o g y a n ?

2022.11.23.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Mégis hogyan keveredtem ebbe a galibába?

November 2 3 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — M é g i s  h o g y a n  k e v e r e d t e m  e b b e a  G A L I B Á B A ?

2022.11.16.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Gyógymód a magányra? Létezik?

november 1 6 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — G y ó g y m ó d  a  M A G Á N Y R A ?  L é t e z i k ?

2022.11.10.

A győri Vasutas Nyugdíjas Klub és Alapszervezet tisztújító közgyűlése

    VASUTAS NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA A győri Vasutas Nyugdíjas Klub és Alapszervezet éves, tisztújító közgyűlését tartja november 10-én (csütörtök) 9 órától a győri Vasutasok Arany János Művelődési Házában (Révai utca 5. Szárnyaskerék épülete). Győr Vasúti Forgalmi Csomópont Vezetése és a Művelődési Ház szeretettel várja Nyugdíjas Kollégáit a rendezvényre. A programot kötetlen beszélgetés, klubnap és szívélyes vendéglátás követi. A szervezők és védnökök minden kedves volt Kollégát szeretettel várnak!    

2022.11.09.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Hogyan tegyem túl magam a problémaimon?

November  9 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — H o g y a n  t e g y e m  t ú l  m a g a m  a  P R O B L É M Á I M O N ?

2022.11.02.

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Mi az elkeseredés ellenszere?

n o v e m b e r 0 2 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — M i  a z  E L K E S E R E D É S  e l l e n s z e r e ? 


Aktualitások

2022.12.02.

NEMZETközti MAGYAR FOTÓSZALON - TÁRLAT

 NEMZETközti MAGYAR FOTÓSZALON - TÁRLAT 

„Nemzet(közti) magyar fotószalon – tárlat” nyílik december 2-án (pénteken) 18 órakor a győri (VOKE) Arany János Művelődési Ház Galériájában (Révai út 5. - Szárnyaskerék épülete).

A kiállítást megnyitja: Fekete Tamás a MFVSZ Elnökségi tagja, Pannon/Dunántúli régió alelnöke.

Közreműködnek: Vértes Kornél DreamCorner42 elektromos hegedű, loop és effekt pedálok.

Stanka Renáta versmondó, a Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Jogtudományi Karának hallgatója. A kiállítás megtekinthető: 2023. január 16- ig, minden nap 10-18 óráig.

2022.11.22.

VHS FILMBARÁTOK KLUBJA

 Szerdánként 17 órkor várjuk az Érdeklődőket! 

A program az 1989-ben alapított Vasutas Filmklub jogutódja. 

A belépés ingyenes! 


2022.10.17.

Karácsonyi Ünnepség- Vasutas szülők gyermekei részére- 2022. december 10. 10.00 óra

 

2022.10.11.

Kiállításmegnyitó- DR ALEXAY ZOLTÁN 85. születésnapja alkalmából

 Vasutas Nyugdíjasok Közgyűlése 2018. november