Főoldal E-mail

A Művelődési Házban működő klubok, szakkörök, csoportok:

M I N D E N   É R D EK L Ő D Ő T   S Z E R E T E T T EL  V Á R U N K  ! ! !

 

INFORMÁCIÓ: 06-96/312-446

 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az intézményünkben működő csoportokat, klubokat, szakköröket:

 

 

 


DRÁMAMŰHELY- Sík Frida - Drámatagozatos hallgatók csoportja

Foglalkozás: kedd 14:30- 16:00 (7-14 éveseknek)

Elérhetőség: Sík Frida 0670/374-9398. Mail: sikfrida@gmail.com

 

A csoportunk célja: Mindenekelőtt az élet minden területén helytálló emberkék nevelése. További célunk a gyerekek bevezetése a színjátszás rejtelmeibe, képességeiknek feltárása, a kreativitásuk fejlesztése, a szép magyar beszéd elsajátítása kiváló csapatmunka során. Mindez jó hangulatban, sok játékkal! A műhelymunka során épp úgy feladatunk a gátlásoldás, mint a tehetséggondozás. A játékélményen túl pedig különböző fejlesztési területeket erősítünk: csoportmunka, együttműködés, empátia, ön,- és társismeret, kommunikációs készség, személyiségfejlesztés, fantázia, emlékezet, memória,-fejlesztés, mozgás-koordináció, koncentrációs készség.

A színház és a drámapedagógia eszközeinek alkalmazásával a gyerekek felfedezik önmagukat, a minket körülvevő világot és bár fiktív szereplőként vonódnak a játékba, de valós tudásra és tapasztalásra tesznek szert.

 


 

 

 KAMÉLEON SZÍNJÁTSZÓ KÖZÖSSÉG


Foglalkozások: Minden pénteken: 17:30-19:30., Minden szombat délelőtt: 10:00-12:00.

Minden szombat délután: 15:00-19:00

Elérhetőség: tel.:+3620/98-32-032.

Web: Kaméleon Ifjúsági Színjátszó Közhasznú Egyesület


A Kaméleon Színjátszó Közösség 1999 nyarán alakult Győrben. Eleinte csak egy csoporttal működött, de népszerűsége életre hívta a többi társulatot is. 

Jelenleg három csoportban készülünk a tavaszi, nagy Találkozóra, ahol gyerekektől felnőttekig -zsűri előtt- bemutatják előadásaikat.

NEM SZÍNÉSZEKET KÉPZÜNK! Célunk a személyiségfejlesztés, a rejtett tehetség előhívása. Olyan magabiztos, öntudatos növendékeket nevelünk, akik később képesek lesznek csapatban vagy egyénileg a feladatok teljesítésére, a problémák megoldására. Mindezektől függetlenül örömmel felkaroljuk és segítjük a színészi tehetséggel bíró fiatalokat. Tanítványaink közül akadt olyan is, aki a színészi pályát választotta, s jelenleg is színészként dolgozik Budapesten.

 

 


Metamorfózis asztrológiai iskola

 

Vezeti: Takács Tibor asztrológus

 

Az iskolát ajánljuk mindenkinek, aki szeretne elmélyedni az asztrológia világában, aki szeretné megismerni sorsát, sorsfeladatát, aki szeretné kutatni, mi végre jöttünk a világra. Az oktatás 4 éves, minden év végén vizsgadolgozattal zárul, a IV. év végén szabadon választott témában záró vizsgadolgozattal, amelynek feltétele az évzáró dolgozatok megírása. A sikeres vizsgát tevő oklevelet kap. A vizsga nem kötelező.

1.év: a horoszkóp adatainak kiszámítása és felrajzolása - alapfokú asztrológiai ismeretek: zodiákus jegyei, a planéták, fényszögek, a házak - folyamatos gyakorlati munka, minden órán közös kifejtés Vizsga: önálló horoszkópkészítés, kifejtés

2. év: a sorsfeladat meghatározása és lehetősége - a horoszkóp kifejtése – folyamatos gyakorlati munka, minden órán közös kifejtés  Vizsga: teljes horoszkópkészítés, értelmezés

3. év:  születési korrekció  -  asztrológiai prognózis - a bekövetkező események kiszámítása Vizsga: teljes horoszkópkészítés, beállítás, prognózis

4. év: szinasztria, kapcsolati horoszkóp - egészségügyi asztrológia Záróvizsga: Minden helyszínen szeptembertől júniusig tart a tanév. Az újonnan induló első évfolyamokról szeptemberben az adott helyszínen lehet érdeklődni.

 

Info:http://asztro-t.hu

Jelentkezni a soterklub@gmail.com címen lehet,

vagy itt: https://forms.gle/qGqoWPodkoXMx5Pw6

Telefon: +36 30 954 7189

 
 
 
 

PEDAGÓGUS NYUGDÍJAS KLUB:

 

Vezető: Merkli Józsefné Eta

Elérhetőség: 96/411-529
Foglalkozások:
minden hónap utolsó csütörtök, 16.00-18.00

„Együtt, egymásért szeretetben!”

 

A Pedagógus Nyugdíjas Klub havonta egy alkalommal gyűlik össze művelődési házunkban. A volt pedagógusokból álló csoport "a jó pap holtig tanul" elvén nyugdíjas éveiket sem töltik tétlenül: előadásokat, könyvbemutatókat, kirándulásokat, közös vacsorákat és ünnepségeket szerveznek. 

 

VASUTAS NYUGDÍJAS KLUB

 

Vezető: Veres Béláné

Elérhetőség: 06/ 96 312-446, üzemi: 02/61-16

Klubnapok: csütörtök 8.00-12.00

 

VASUTAS NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET FOGADÓÓRÁJA

Segélyek, kérvények leadása, igénylése.

Elérhetőség: 06 96/ 312-446, üzemi: 02/61-16

 

Fogadási idő: csütörtök 8.00-12.00

 

 

GYŐRI VASUTAS SAKK KLUB:

 

Vezető: Tóth Sándor

Elérhetőség: 96/318-338

Foglalkozások: kedd és csütörtök 16.00-20.00

 

2005. január 4-én nyitottuk meg, tagjaink többségében nyugdíjasok. Keddi és csütörtöki napokon 16.30-20.00 óráig az alapfokú ismeretekkel rendelkező tagok vezetik rohamra a sakkfigurákat.
Ezúton is hívjuk a sakkozni szeretőket!
Tagjaink számára a GYŐRI ELEKTROMOS sakkcsapat tagjai alkalmanként tanulságos sakkpartikat mutatnak be.

 

Művelődési Házunk a Győr-Moson-Sopron megyei I. osztályú sakkcsapatbajnokságban szereplő GYŐRI BÁSTYÁNAK és az NB I./B-ben szereplő GYŐRI ELEKTROMOSNAK versenyzéshez is termet ad.
 

 

GYŐRI VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET

 

Vezető: Csuka István

Elérhetőség: 06-70/258-5098

Foglalkozások: kedd 17.00-20.00

www.gyvte.hu/


 

 

 Ami miatt érdemes szervezett természetbarátnak lenni:
- szakosztályunk tagjainak egész évben változatos túraprogramokat kínálunk ingyenes, szakszerű vezetéssel itthon és külföldön egyaránt,
- turisztikai felszereléseket (sátor, hálózsák, hátizsák stb.) kölcsönzünk tagjainknak – korlátozott számban,
- közösségi programok és hangulatos klubélet, vetített úti beszámolók, a közösséghez való tartozás öröme,
- folyamatos és időszerű ismeretszerzés, információátadás,
- a természetjárással, természetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás, oktatás, az önképzések segítése.
MÁR TÖBB MINT 60 ÉVES A GYŐRI VASUTAS TERMÉSZETJÁRÁS!

 

PALETTA VIZUÁLIS MŰHELY:

 

Vezető: Kissné Barna Borbála

Elérhetőség: 06-30/582-8808

Foglalkozások: szombat 9.00-12.00

 

 

A Paletta egy kreatív rajzműhely gyermekek és felnőttek részére, vezetőjük képzett rajztanár, művészetpedagógus. A  csoport  tagjai a legkülönbözőbb technikákkal készítik el munkáikat , több csoportos és egyéni kiállításon vannak már túl.

 

ESZPERANTÓ KLUB:

 

Vezető: Horváth József

Elérhetőség: 96/426-739; 20/298 2290, horjoz@gmail.com

Foglalkozások: alkalomszerűen, általában havonta egyszer

 

A Magyar Vasutas Eszperantó Egyesület tagszervezetént működő győri csoporthoz csatlakozott a rendszerváltás után klubként működő Verda Stelo városi csoport.  A gyümölcsöző együttműködés a Verda Stelo Klub és a vasutas szakcsoport között már több évtizede tart. Részt veszünk egymás rendezvényein, közös klubesteket tartunk a szakcsoport VOKE Arany János Művelődési Házban lévő klubhelyiségében. A klub segített megszervezni a szakcsoport által rendezett országos vasutas találkozókat, együtt tartjuk minden évben Zamenhof-ünnepségünket, kölcsönösen látogatjuk egymás előadásait.

 

A  vezetőség a helyi, az országos és a nemzetközi mozgalomban szerzett érdemei alapján dr. Ferenczy Imrét tiszteletbeli elnöknek választotta meg, akinek kiemelkedő műve a Vasútorvos voltam c. könyve, amely eddig feltáratlan érdekes részletekkel szolgál az eszperantó mozgalom világháború után újraindulásáról. Szintén fontos mérföldkő Gárdonyi Egri csillagok c. regényének eszperantó változata, melyet Horváth József, a klub vezetője fordított.

 

A szakcsoport  fennállásának 50. évfordulóját kiállítással ünnepeltük, nevünket Verda Stelo Vasutas Szakcsoportra módosítottuk. Ezzel a klub szervezeti kereteket kapott, a megfogyatkozott vasutas szakcsoport pedig az új tagokkal új erőre kapott. A klubesteken kívül  kirándulásokon veszünk rész. A közönségkapcsolatok erősítésére a művelődési házzal közösen nyilvános előadásokat szervezünk eszperantista előadókkal közérdeklődésre számot tartó témákban. Bővítjük a tájékoztatási munkánkat a helyi sajtó felé, internetes linkek segítségével felhívjuk a figyelmet az eszperantóra. Két tagunk közérdekű honlapot tart fenn (www.espleono.uw.hu/, www.vortaro.hu). Az eszperantó oktatása nyelviskolai és privát keretek között is  folyik.

 

 

 

BIBLIAOLVASÓ KÖR

 

Vezető: Oláh László
Elérhetőség: +36 30 417 4567, +36 30 180 1592, olaci53@gmail.com

Foglalkozások: péntek 17.30

 

Már nyolcadik éve, hogy péntek esténként a Szentírás egy-egy könyvét közösen olvassuk és tanulmányozzuk. Ha menetközben felmerülnek kérdések, ezekre igyekszünk közösen választ találni a Bibliából. 2016. január 15-től Dániel könyve részletes tanulmányozását tervezzük.
Összejöveteleink célja a Szentírás olvasásának, kutatásának megszerettetése akár azokkal is, akik még egyáltalán nem ismerik.


BIBLIAI SZABADEGYETEM

 

Vezető: Tóth Szilárd
Elérhetőség: +36 30 664 3296, tothszilard@adventista.hu

Foglalkozások: szerda 18.00

 

Bibliai Szabadegyetemünk már több éve működik a városban. Célunk megismertetni és megszerettetni közös kultúrkincsünket, a Szentírást, és mindazokat a keresztény tanításokat, értékeket, melyek benne találhatóak. 2016-ban január 20-tól húsvétig Keresztény értékeink, majd júniusig A Biblia gyöngyszemei címmel indítunk sorozatot. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

"Ágh Miklós” VASUTAS KLUB

 

A klub 2023 nyarán újraszerveződött, jelenleg 20 fővel működik.  Összejöveteleinket minden csütörtökön délelőtt tartjuk, 9-től 12 óráig.

Tagjaink közé várunk szeretettel minden vasutas dolgozót vagy nyugdíjas kollégát. Célunk, hogy tagjainknak több fórumon való találkozás lehetőségét biztosítsuk. Feladatunknak tekintjük többek közt a Művelődési Ház által szervezett rendezvényeken, kiállításokon történő részvételt.

Célunk, hogy tagjaink lehetőséget kapjanak szabadidejük hasznos eltöltéséhez, kulturált körülmények közt, akár egy kártyapartival vagy egy jó társaságban, beszélgetéssel. Igény szerint kirándulásokat szervezünk. Jó kapcsolatot ápolunk a vasutas természetjárókkal, akik között képzett túravezetők találhatók. Klubunk tagja a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének. A tagság lehetőséget biztosít különböző pályázatokon történő részvételre, melyeknek segítségével próbálunk forrást szerezni működésünk színesebbé tételéhez. Tagjai vagyunk a győri székhelyű Arrabona Városi Nyugdíjas Szövetségnek, mely feljogosít bennünket, hogy élvezhessük az újonnan megnyílt élményfürdő szolgáltatásait is, így a rekreációs céljaink teljes horizonton megvalósulhatnak.

 

 


 TAROT KLUB

 

 

 

 

Ha érdekel a tarot-kártya, vagy már ismered, de szeretnéd bővíteni a tudásodat akkor itt egy jó lehetőség. Csoportos keretek között egymást segítve gyakorolhatsz és fejlődhetsz. Elemezheted és vizsgálhatod meg életed egyes területeit vagy kérdéseidet. Bárki csatlakozhat a klubhoz, előzetes ismeretek nem szükségesek. Ha kedvet kaptál, akkor szeretettel várlak!

A Tarot egy szimbolikus nyelv, mely képekben és számokban tárja elénk a világot. Ha összeolvassuk a kártyák jelentéstartalmát, megláthatjuk benne az objektív valóságot. A Tarot az élet törvényszerűségeit rejtő ősi tudás, melynek segítségével jelen helyzetünkre világítunk rá, valamint környezetünk mélyebb megértésére is módot ad. Ősi beavatások eszköze a Tarot, amellyel az ember végighaladhat az Élet ösvényén, és az út végén megtalálja az egységet, a teljességet.

A ma használatos és legelterjedtebb Tarotok 78 lapból álnak, 22 Nagy arkánumból és 56 Kis arkánumból. A Nagy arkánumot más néven az élet nagy feladatainak, nagy mérföld köveinek nevezik, a Kis arkánumot pedig az élet kisebb, de annál fontosabb feladatainak.